Kanban: WIP vs. kapacita

Přísahám, že už to slovo nikdy neřeknu. KAPACITA.

V minulých týdnech jsem vysvětloval principy Kanbanu mnoha lidem. Spojení “work in progress” označuje rozpracovaný úkol. Počet rozpracovaných úkolů se snažíme omezit, což je druhý základní princip Kanbanu.

Kolik rozpracovaných úkolů je ideální počet na tým? Člověk snažící se přijít na nějaké číslo může uvažovat následovně: čím je tým větší, tím více rozpracovaných úkolů současně si může dovolit. Teoreticky by mohl každý člověk v týmu pracovat na samostatném úkolu. Tohle je tedy maximální kapacita týmu. (A je to tady. KAPACITA je na světě!)

Málokdo při prvním setkání s Kanbanem rozumí spojení “work in progress”, při pojmu kapacita většina lidí přikyvuje. Kapacita týmu udává, jaké množství práce jsem schopen dodat za jednotku času. Jenže… tohle už nemá nic společného s Kanbanem. Tímto se dostáváme k projektovému řízení, plánování kapacit a milníků.

Kanban se vyhýbá všem komplikovaným věcem z projektového řízení. Kanban mluví jednoduše jen o počtu rozpracovaných úkolů. Slovo kapacita do Kanbanu nepatří.