Vliv technologií na člověka

Z workshopu Karolíny Presové Unplugged si odnáším silný osobní zážitek a spoustu poznámek. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jaký vliv má používání (resp. nepoužívání) mobilních technologií na psychiku člověka.

Pár poznámek:

 • Sociální sítě útočí na dva nejzákladnější lidské instinkty: informační instinkt (potřeba být informován) a sociální instinkt (validace vlastní osoby). Historicky měly oba instinkty svůj význam. Dnes, kdy je informací příliš a srovnávat se můžeme pomocí internetu s celým světem, jdou tyto instinkty proti nám. Jsou to ony, kdo nás udržuje na sociálních sítích.
 • Modré světlo způsobuje vylučování metatoninu a mozek vnímá, že “je den”. Koukání na obrazovku ve večerních hodinách způsobuje přebytek melatoninu a horší spánek. Možností, jak se bránit, je instalace programů redukujících modré světlo (Redshift, f.lux).
 • Neuroplasticita je schopnost mozku měnit svoji strukturu tak, aby fungoval v nových podmínkách efektivněji. Bohužel, mozek se přestavuje i proto, aby lépe reagovat na distraktory (např. pípání mobilu). Pokud se mu následně těchto distraktorů nedostává, sám je vyžaduje (např. intuitivně saháme po mobilu, abychom se podívali, jestli přece jen něco nepřišlo).
 • Mozek neumí zpracovávat více věcí současně, umí jen rychle přepínat kontext, což je velmi energeticky náročné. Multitasking je plýtvání energií mozku. Večer se cítíme vyčerpaní a máme chuť na sladké věci.
 • Děláme-li multitasking, ztrácíme schopnost efektivního rozhodování. Všechno se nám zdá důležité. Přednostně reagujeme na urgentní věci, protože se chceme cítit být důležití a žádaní. Ve skutečnosti bychom se měli zaměřovat také na důležité neurgentní věci.
 • Někde vzadu v mozku máme seznam věcí, které jsme dnes dělali a nedokončili. Je vhodné si tyto věci zapsat na papír. Co je na papíře, to mozek rychle vytěsní. V opačném případě se nedokončené věci skládají a mozek nad nimi přemýšlí. Tato “zbytková pozornost” se v průběhu dne skládá a efektivita práce klesá.
 • Je dobré mozek cvičit a “přirozené věci” (nákupní seznam, narozeniny…) si pamatovat.
 • Ultradiální rytmus je 90 minut soustředěná práce (flow) následovaná 10 minutami odpočinku mimo dosah technologií. Doporučuje se hlavně odpoledne (1 až 2 cykly). Pomodoro pracuje s kratšími časy a je vhodnější na “jednodušší” úkoly.
 • Je důležité část dne nic nedělat. V tuto dobu si mozek třídí informace. Například stát ve frontě nebo jet autobusem nebo běhat. Bez muziky a bez jakýchkoliv podnětů pro mozek.
 • Neumíme počítat čas strávený v digitálním prostoru. Proto nekontrolujeme čas strávený na sociálních sítích.
 • Důsledky vyřešení problému s technologiemi: lepší soustředění, lepší rozhodování (vědecky prokázáno), umění být sám sebou.
 • Abychom vydrželi v supermarketech, pouští nám hudbu, tedy nepřemýšlíme nad tím “co tam vlastně děláme” a že “nakupujeme konzum”.
 • 20 minut útlumu během dne pomůže celkovému výkonu. Uděláme-li si během dne pauzu (bez rozptylování a technologií), pomůže to celkovému výkonu a na konci dne toho uděláme víc. Stejný princip se využívá u Mob Programming nebo u párového programování.
 • Nechávat děti se někdy nudit a hrát si samotné je pro ně přínosné. Děti mají schopnost se dostat do stavu podobnému meditaci, ve kterém vykonávají opakovanou činnost a jejich mozek má prostor si třídit informace.