Typy agilních koučů

Spojení “Agilní kouč” velmi zpopularizovala Lyssa Adkins ve své knize Coaching Agile Teams (rok 2010). Lyssa je velmi konkrétní v tom, co by měl Agilní kouč umět.

Co kouč musí umět

Agilní kouč by se měl orientovat v následujících oblastech:

  • výborná znalost Agilních praktik,
  • profesionální koučování,
  • mentoring,
  • umět školit,
  • ovládat umění facilitace.

Kromě těchto základních dovedností má Agilní kouč obvykle jednu specializaci:

  • technické mistrovství,
  • obchodní mistrovství,
  • mistrovství v transformaci organizací.

PCA výcvik Obrázek: Agile Coaching Competency Framework

Typy agilních koučů

Technické mistrovství

Technický kouč se nesmí bát ušpinit si ruce. Jeho doménou je architektura, design, kódování, testování, technické praktiky, software craftsmanship. To vše v kontextu agilního vývoje. Technický kouč je schopen vést tým vývojářů příkladem a důkladně argumentovat k použití best practices tak, aby tým pochopil, proč to dělá.

Některá spojení praktik jsou silnější než jiná a mohou dohromady tvořit velmi efektivní metodiku (příkladem je Extrémní programování). Technický kouč by měl být také expertem na metodiky vývoje software a umět jednotlivé praktiky zasadit do vhodného širšího rámce.

Obchodní mistrovství

Mistrovství v businesse zahrnuje schopnost použít správnou obchodní strategii a modely řízení tak, aby se z agilního přístupu stala konkurenční výhoda (viz např. Lean Start-Up).

Mistrovství v transformaci organizací

Transformačních koučů mám na LinkedIn nejvíce. Ti nejlepší jsou velmi velmi velmi drazí. Ti začínající snad ani opravdovými kouči nejsou. Mistrovství v transformaci organizací zahrnuje schopnost facilitovat, katalizovat a vést transformaci celé organizace. Tato oblast se táhne skrz change management, firemní kulturu, rozvoj organizace, systémové myšlení a společenské vědy.

Chcete specializované kouče

Jedním z mých velkých Aha! momentů bylo uvědomění, že kouč by se měl specializovat. Žádný člověk nemůže ovládat technické znalosti, držet krok s obchodními trendy a zároveň umět přetransformovat celou organizaci odshora až dolů. Mně jsou technické znalosti nejbližší, proto se rozepíšu o nich.

Na sociálních sítích i některých blocích se až příliš často setkáte s názorem, že Agilní kouč by měl ovládat všechny oblasti agilního vývoje. Pokud jde o vývojářské praktiky, obvykle se zmiňuje TDD a že stačí, pokud o takové praktice kouč ví a nasměruje tým správným směrem.

Myslím, že přesně takové články píší lidé bez hlubších technických znalostí. Kvalita software se nezlepší jen tím, že vývojáři začnou psát nějaké testy. Roy Osherove, autor knihy The Art of Unit Testing, přímo říká: Žádné unit testy jsou lepší než špatné unit testy. Donutíte-li dělat TDD tým, který to neumí, je to horší, než kdyby žádné testy nepsali. A vývojáři obvykle ani nevědí, že dělají něco špatně.

Podobně bych mohl pokračovat s dalšími agilními praktikami, jejichž povrchní pochopení produktu nepomůže. Proto se koučové specializují.