Škálovaný Kanban

Jak můžeme škálovat Kanban? Odpověď je překvapivě jednoduchá: Aplikováním Kanbanu ve větším měřítku. Jakmile máme zavedený Kanban pro alespoň jednu službu, existují tři dimenze, do nichž může náš Kanban růst.

Škálování do šířky

Škálovat do šířky znamená zachytit delší část životního cyklu úkolů. V ideálním případě je zachycen celý životní cyklus. Odkud úkoly přicházejí? Co se děje po jejich dokončení? Následuje test zákazníkem? Širší cyklus umožňuje odhalit nové možnosti optimalizace a zvyšování efektivity.

Příklad: Původní board zachycující pouze vývoj produktu je rozšířen o “backlog nápadů” a práci s těmito nápady ještě před tím, než se dostanou do produkce.

Škálování do výšky

Škálování do výšky předpokládá hierarchii úkolů, které dohromady tvoří produkt nebo službu. Například strategické plánování na nejvyšší úrovni lze rozpadnout na jasně definované user stories, jenž mají být doručeny zákazníkovi. Tyto high-level features lze dále rozložit na drobnější user stories, na kterých bude konkrétní tým pracovat.

Kanban používá stále stejné principy a funguje v jakémkoliv měřítku - ať jde o úkoly trvající hodiny nebo měsíce. Obvykle se můžeme setkat se čtyřmi úrovněmi Kanbanu:

  1. Osobní Kanban. Osobní Kanban může využívat jednotlivec nebo velmi malý tým k efektivnějšímu organizování práce.
  2. Týmový Kanban. Práce týmu je chápána jako služba. Aplikování praktik Kanbanu vytváří předvídatelný tok hodnoty k zákazníkovi.
  3. Produktový Kanban. Položky v produktovém Kanbanu by měly být menší než typický projekt, ale dostatečně velké, aby mohly být rozpoznány a ohodnoceny zákazníkem.
  4. Portfolio Kanban. Portfolio management není varianta produktového Kanbanu s většími projekty, ale úplně nová disciplína zabývající se řízením finančního portfolia. Risk v projektech je vyvažován prací s časovými horizonty, návratností investice, hledáním alternativ v produktu vzhledem k pravděpodobným změnám na trhu a diferenciací portfolia.

Škálování do hloubky

Dodání služby jedním týmem může být blokováno potřebou specializované podpory jiného týmu s odlišnou specializací. (Např. potřebujeme zjistit, že technologie, kterou se chystáme implementovat, již není patentovaná.) Škálování do hloubky propojuje týmy a znázorňuje závislosti mezi úkoly. Zásadním předpokladem je, že všechny týmu již v nějaké podobě Kanban praktikují.