3 praktiky Scrumu převzaté z XP

S mainstreamovým rozšířením Scrumu to vypadá, jakoby všechny dobré Agilní praktiky přinesl do hry Scrum. Věděli jste, že user stories, planning poker a denní standup jsou praktiky pocházející z Extrémního programování?

User stories

User stories je formát zaznamenávání požadavků z uživatelské perspektivy. Bill Wake, autor knihy “eXtreme Programming Explored”, navrhl akronym INVEST jako memotechnickou pomůcku pro to, jak by měla vypadat dobře definovaná user story:

  • Independent (nezávislá; stories lze řešit v libovolném pořadí),
  • Negotiable (umožňuje další vyjednávání a specifikaci),
  • Valuable (hodnotná pro zákazníka),
  • Estimable (může být estimována),
  • Small (malá),
  • Testable (testovatelná).

Scrum požaduje psaní tiketů ve formátu user story (přesněji říká, že každý přírůstek produktu by měl mít nějakou hodnotu pro zákazníka). User story může být dobrý formát pro novou funkcionalitu, ale omezení se jen na tento formát může vést k opomíjení jiné důležité práce.

Planning poker

Planning poker byl objeven James Grenningem praktikujícím Extrémní programování. Grenning hledal nástroj, který by týmu pomohl trávit méně času odhadováním náročnosti user stories.

Ve Scrumu je za estimace zodpovědný tým vývojářů. Planning poker není povinný, ale je to dobrý způsob, jak tyto estimace dělat. Planning poker pomáhá získat poctivější odhady od celého týmu, zatímco vyvolává diskuzi nad technickými otázkami.

Dobré porozumnění práci na další sprint může být ve výsledku důležitější, než samotné odhady.

Denní standup

Denní standup je praktika z Extrémního programování, které doporučuje udržovat tento meeting krátký. Scrum přejmenovává standup na Daily Scrum, ale nepožaduje, abychom během meetingu stáli.

Mnoho Scrum týmů při Daily Scrumu stojí, protože stání pomáhá udržet účastníky aktivnější a meeting kratší. Scrumem určená maximální doba meetingu je 15 minut.

Scrum jako framework

Scrum není plnohodnotná metodika, je to framework. Framework je rámec, do kterého by si týmy měly zasadit vlastní praktiky a který by jim měl pomoci k neustálému zlepšování. Inspirace z jiných metodik je proto důležitá. Jaké další praktiky doporučuje Extrémní programování? Navštivte můj workshop Technické Agility, kde se dozvíte skoro vše.