Scaled Agile Framework (SAFe)

Anotace

SAFe framework je jednou z odpovědí na škálování vývoje ve velkých organizacích. SAFe je konfigurovatelný na 2 až 4 úrovně (levels) dle velikosti organizace.

Tyto úrovně zahrnují Portfolio level, který rozhoduje o strategii firmy, Solution level pracující na “solution”, Program level škálující práci na konkrétním produktu a koordinující týmy. Posledním článkem řetěžce je Team level.

Historie

Autorem SAFe je Dean Leffingwell, bývalý vice president Rational Software (dnes součást IBM) kdysi zodpovědný za vývoj a komercializaci frameworku RUP.

SAFe framework nejprve vznikal ve spolupráci Deana Leffingwella s agilní komunitou. Prvotním cílem frameworku bylo nastínit proces vzniku produktu od produktového managementu, skrz řízení projektů, až po vývojářské týmy. Framework byl poprvé formalizován roku 2007 v knize Scaling Software Agility: Best Practices for Large Enterprises (Leffingwell, Dean) a od té doby prodělal řadu revizí. Současná verze z března 2018 je SAFe 4.5.

Popis

Lean mindset

Scaled Agile Framework

Portfolio level

Solution level

Program level

Team level

Kritika

Kritika SAFe napadá agilní povahu SAFe frameworku. Být “agile” neznamená používat Scrum nebo Kanban, ale vyžaduje to změnu kultury celé organizace. Zatímco úzká spolupráce vývoje a obchodu je u malých organizací přirozená, u velkých korporátů se stává mimořádnou výzvou, kterou SAFe nijak neřeší.

SAFe nesplňuje dva ze čtyř bodů agilního manifestu a třetí bod (spolupráce se zákazníkem) nijak nekomentuje.

Kritici SAFe také uporozňují na to, že komerční úspěch metodik nebo frameworků nemusí být v žádném vztahu k jejich kvalitě.

Proč SAFe není agilní?

První bod agilního manifestu: Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji. SAFe je framework definující právě procesy a pracovní postupy pro dodávání softwaru. Portfolio level se nejprve rozhodne, co se má udělat, a předá toto rozhodnutí níže na Program level. Program level deleguje práci vývojářským týmům, tedy Scrum Master, Product Owner a vývojáři jsou jen pěšáky v mnohem větší hře. Zpětná vazba k rozhodnutím na Portfolio úrovni je jen stěží možná.

Dalším bodem agilního manifestu je: Reagování na změny před dodržováním plánu. Jenže každá změna musí být zaznamenána na Product level, komunikována nahoru na Portfolio level a delegována dolů na Team level. Věci se v SAFe relativně komplikují.

Detailnější analýza SAFe nakonec odhaluje, že role Scrum Mastera svou definicí velmi připomá roli tým lídra. Scrum Master v SAFe frameworku chodí na koordinační meetingy, kde se potkává se svým nadřízeným Release Train Engineer (popisovaným jako “chief Scrum Master”). Výsletky koordinačních meetingů musí Scrum Master komunikovat týmu a velmi pravděpodobně také tým organizovat. Tím se popírá princip samoorganizovaných týmů propagovaných v agilním vývoji.