Post-Agile

Anotace

Post-Agilní hnutí se snaží očistit zkomercializovaný Agilní přístup a vrátit se zpět k původnímu duchu Agilního Manifestu. Post-Agile je pragmatický přístup k tomu, co funguje. Nejvhodnější metodiku pro danou firemní kulturu a produkt můžeme vytvořit jen volným kombinováním vhodných praktik a neustálým zlepšováním.

One Size Doesn’t Fit All, One Framework is not the Answer.

Historie

Jsme Agilní nebo nejsme Agilní? Z agility se stává velký business a přít se o to, co to znamená “být Agilní”, přestalo dávat některým lidem smysl. Vývojáři a manažeři již nějakou dobu praktikující Agilní vývoj chtějí dělat to, co funguje, a vymezit se proti praktikám a doporučením, které “musíte dělat, aby jste byli Agilní.”

Kolem roku 2007 se objevilo první větší hnutí ve formě několika blogových příspěvků o tzv. post-Agilitě (Post-Agilism, Post-Agilism Explained, Post-Agilism FAQ). Post-Agilní přístup si půjčuje praktiky v Agilních i neagilních metodikách.

Druhé větší hnutí je Agnostic Agile vznikající o 10 let později. Agnostic Agile se snaží osvobodit praktiky, poskládat je do funkčních celků a vyvýjet software bez odkazování se na nějakou “zaručenou a skvělou metodiku nebo framework”.

Konec soupeření

Post-Agilní přístup nekáže konkrétní proces, praktiky nebo dokonce ani Agilní Manifest. Post-Agile znamená dostat se k jádru problému, který se nějaká jiná metodika snaží vyřešit, a najít nejlepší řešení v kontextu dané firmy. Neměli bychom se Agilními praktikami limitovat, ale adaptovat je způsobem, který nám přinese největší užitek.

Lukáš Bednařík …integrovali průběžně a viděli, že je to dobré.

Původní duch Agilního hnutí se v jistém smyslu přesunul do post-Agilního hnutí, protože dnešní komerční Agile neklade takový důraz na přístup lidí k lidem a vývoji, ale na to, který Agilní framework je nejlepší. (Například: “Scrum je nejlepší, nechte se certifikovat!” “My děláme XP, jsme víc než jakýkoliv Scrum tým.” Atd.)

Kritika

Kritika spojení “post-Agile” je dvojí. Jednak některé praktiky spoulu rezonují lépe než jiné. Najít správnou kombinaci může být obtížné a celek (metodika) je více než jen suma částí (praktik). Vytvoření efektivní metodiky na základě elementárních praktik vyžaduje znalosti a mnoho zkušeností.

Druhou částí kritiky je útok právě na spojení “post-Agile”. Proč se vůči komerčnímu Agile vymezovat, proč ho raději neočistit? Zavedení dalšího pojmu nic nevyřeší. Místo války o nejlepší Agile framework (tj. Agile vs. Agile) se dostaneme do boje Agile vs. post-Agile.