Nexus

Anotace

Nexus je framework pro vývoj produktů, u kterých je nutné vývoj škálovat a koordinovat 3 až 9 Scrum týmů. V porovnání se Scrumem přidává Nexus pojem integračního týmu. Důraz na integraci práce z týmů do celkového produktu je v pojetí Nexus frameworku zásadní. Nexus dále definuje nové role, u kterých lze s drobnou nadsázkou říci, že jsou téměř totožné s původními Scrum rolemi, jen je před nimi slovíčko “Nexus”.

Výhoda Nexus framework může být právě v tom, že lide znalí Scrumu mohou začít vývoj snadno škálovat bez nutnosti experimentování s novými rolemi, meetingy a artefakty.

Historie

Nexus navrhnul a udržuje Ken Schwaber společně se Scrum.org. První Nexus Guide byla online roku 2015.

Nexus rozšiřuje Scrum jen minimálně - přidává jednu novou roli, rozšiřuje některé meetingy a artefakty. Protože Nexus zachovává Scrum v plné míře, Ken Schwaber jej popisuje jako “krunýř Scrumu”.

Nexus v kostce

Nexus framework je Scrum ve větším měřítku.

Nexus framework

Role

Nexus definuje tzv. Nexus integrační tým, který je zodpovědný za to, že práce dodaná jednotlivými Scrum týmy bude na konci sprintu úspěšně integrována v produktu. Členové integračního týmu jsou:

  • Produkt Owner (PO),
  • Scrum Master (SM),
  • členové integračního týmu.

Produkt Owner

V Nexus frameworku je pouze jeden backlog a právě jeden produkt owner, který má konečné slovo.

Scrum Master

Scrum Master integračního týmu je zodpovědný za pochopení a správné používání Nexus frameworku. Tento SM může být zároveň SM některého z týmů.

Integrační tým

Členové integračního týmu mohou být také členy některého z vývojářských týmů, nicméně práce spojená s integračním týmem má vyšší prioritu. Nexus si uvědomuje, že integrace není zadarmo - v nejjednodušším případě je nutné alespoň nastavit a udržovat automatizované workflow.

Integrační tým se stará o zjišťování závislostí v projektu a může ostatním vývojářům vysvětlovat návrh architektury systému nebo je vzdělávat v současných trendech vývoje.

Události

Události v Nexus frameworku jsou podobné Scrumu, jen se klade zvláštní důraz na zjišťování a zaznamenávání závislostí mezi týmy.

Standup

Zástupci každého z týmů se účastní Nexus Standupu. Tento standup se točí kolem tří otázek:

  • Byla práce z předchozího dne úspěšně integrována?
  • Objevily se nějaké nové závislosti v systému? (Pokud ano, zaznamenáme je do Nexus Sprint Backlogu.)
  • Jaké informace bychom měli sdílet skrz týmy?

Výsledek standupu se dále předává na standupech jednotlivých týmů.

Sprint review

Nexus sprint review nahrazuje týmová sprint review. Zákazníkům se ukazuje kompletní produkt, což umožňuje získání lepší zpětné vazby na funkce dodané ve sprintu.

Retrospektiva

Velký důraz na zlepšování v Nexus frameworku je vidět na průběhu retrospektivy. Zástupci každého týmu se nejprve sejdou, aby identifikovali problémy zasahující více týmů. Následně proběhnou týmové retrospektivy, kde se tyto problémy diskutují.

Aby se mohl Nexus vyvíjet, musejí se výsledky z týmových retrospektiv znovu projednat v užším kruhu. Zástupci každého týmu se tedy sejdou ještě jednou.

Refinement

Refinement je doplňování backlogu. Ideální backlog by měl obsahovat detailní popis položek, které se naplánují pro další sprint, a hrubější popis položek ležících na spodních příčkách backlogu. Abychom mohli z tohoto hrubého popisu udělat popis přesnější, potřebujeme “refinement”. Během refinementu navíc identifikujeme a zaznačíme závislosti mezi týmy.

Sprint planning

Účelem Nexus Sprint Planning je koordinace aktivit mezi jednotlivými Scrum týmy na další sprint. Planning je dobré začínat revizí závislostí mezi týmy a dle těchto závislostí vytvořit finální úpravu backlogu. Je dobré, pokud se planningu mohou zúčastnit všichni členové všech týmů, aby se omezily problémy s komunikací.

Během planningu se definuje Nexus Sprint Goal, tedy cíl, jehož by měly všechny týmy společnými silami dosáhnout v následujícím sprintu. Na základě společného cíle si později každý tým definuje svůj Sprint Goal. (Tj. Každý tým tak má dva cíle: jeden společný a jeden individuální.)