Lean startup

Vyvíjíte produkt a netušíte, jak budou zákazníci reagovat. Startup znamená stavět produkt v prostředí extrémní nejistoty. Strávíte tři měsíce zjišťováním požadavků zákazníka, šest až devět měsíců vývojem produktu a pak konečně ukážete své dílo zákazníkovi. A uspějete…

Uspějete v tom, že uvidíte, co se stane. S produktem nejspíše nepochodíte. Zákazníci si budou stěžovat, že produkt nefunguje, jak si představovali, že neřeší jejich problém a že ho vlastně vůbec nechtějí používat. To nevadí, něco jste se přece naučili.

Učení je slabá výmluva

Omlouvat svůj neúspěch tím, že jsme se alespoň něco naučili, je slabá výmluva. Opravdu je potřeba trávit devět měsíců vývoje jen proto, abychom se něco naučili? Nejde učení nějak urychlit? Zlevnit? Samozřejmě, že jde. Právě o tomto problému mluví metodika lean startup.

Validated learning

Tzv. validated learning je krok učení, v němž jsme mohli projít celou smyčkou build-measure-learn a něco se naučit. Sestavili jsme MVP (Minimum Viable Product), produkt, který jen tak tak uspokojuje potřebu zákazníka. Produkt jsme ukázali zákazníkovi a “změřili” jeho reakci. Nakonec jsme ze získaných dat vyvodili závěry, které použijeme při dalším vývoji produktu.

Možná, chceme-li uvést na trh novou aplikaci, nemusíme celou aplikaci ihned vyvíjet. Možná stačí jen webové stránky s videem. Nastavíme PPC reklamu a můžeme ihned sledovat, kolik lidí by si aplikaci stáhlo. Takto bychom zjistili zájem lidí ještě předtím, než jsme napsali první řádku kódu. Možná už tady můžeme použít feedback zákazníků a upravit další návrh. Cílem lean startupu je maximálně zkrátit smyčku build-measure-learn a produkt uvádět na trh po nejmenších možných kouscích. I ten sebemenší pokrok ve vývoji jde ihned k zákazníkovi abychom zjistili, jak zákazník reaguje. Touto flexibilitou a schopností učit se rychleji než konkurence lze postavit skvělý produkt, jak píše Eric Ries v knize Lean Startup, i v prostředí extrémní nejistoty.