Kombinace Scrumu a XP

Scrum a XP (Extrémní Programování) lze velmi dobře zkombinovat. První Scrum dokonce využíval všechny praktiky XP, ale Ken Schwaber přesvědčil Jeff Sutherlanda, aby přenechal výběr konkrétních praktik vývojářům. Scrum tak nechává zodpovědnost za praktiky na vývojářích a pomocí retrospektiv jim umožňuje hledat cestu, jak se dále zlepšovat.

Scrum samotný se soustředí na management a organizaci týmu. Toto zaměření Scrumu možná pomohlo jeho rychlejšímu rozšíření. Na druhou stranu se mohou trápit týmy, které si neosvojily praktiky umožňující udržitelný agilní vývoj.

Spojení Scrumu a XP je snadné, protože každá metodika se soustředí na jinou oblast vývoje. Scrum na management a organizaci, XP na programování a praktiky.

Mezi nejdůležitější praktiky XP patří:

  • párové programování,
  • TDD (test-driven development),
  • refaktoring,
  • continuous integration (v krajním případě dokonce continuous release, což znamená, že každý commit spustí sérii automatických buildů a testů, na jejímž konci je software připravený na cestu k zákazníkovi).

Párové programování a TDD nedokáže zvládnout každý. Agilní kouč by měl umět vysvětlit výhody těchto praktik, ale konečné rozhodnutí, co a jak použít, nechat v plné míře na týmu.