Kanban jako nástroj

Porovnáme-li Kanban s jinou Agilní metodikou (Scrum, XP, …), bude Kanban vypadat minimalisticky. Kromě pěti základních principů Kanban vlastně nic neříká. Když si tyto principy přečte člověk poprvé, rozhodně neví, co dělat. Právě proto je Kanban zpočátku obtížný.

Kanban jako nástroj

Kanban je nástroj k definování, řízení a zlepšování služeb založených na duševní práci. Mezi takové služby patří vývoj software, design a kreativní činnosti. Kanban, Scrum, Waterfall, Rational Unified Process… to jsou všechno nástroje. Hádat se, který nástroj je nejlepší, je stejné, jako se přít o to, je-li lepší vidlička nebo lžička. Každý nástroj je vhodný na jinou činnost.

Hodnota nástroje k řízení procesů spočívá v tom, že omezuje, co můžeme dělat. Například metoda “udělej vždy správnou věc” je sice stoprocentně úspěšná, ale vůbec neříká, co vlastně dělat. Pokud při aplikaci této metodiky náhodou selžete, pak jste zřejmě neudělali správnou věc a tedy nedodrželi metodu. Takže ano, metoda “udělej vždy správnou věc” je sto procentně úspěšná.

Kanban nás omezuje jen velmi málo (a méně než třeba Scrum). Kanban neříká, co bychom měli dělat, kromě pěti principů. Na praktickou aplikaci je to zoufale málo.

Jak tedy použít Kanban v praxi? Začněte tam, kde jste nyní. Dělejte drobné změny a postupně se zlepšujte. Principy Kanbanu by vám měly pomoci zlepšení hledat. A abyste to všechno dali dohromady, musíte znát mnohem víc, než Kanban. Čtěte o jiných metodikách, lean přístupu a vedení lidí.

Výhodou Kanbanu je, že lze velmi snadno škálovat.

Dva odstavce historie

Kanban je japonské slovo pro “vizuální signál” neboli “kartičky”. Pásoví dělníci v Toyotě používali kanban (malé “k”, zde kanban znamená “kartičky”) aby signalizovali kroky ve výrobě. Vizuální znázornění celého procesu denně pomáhalo lidem při komunikaci a umožnilo další optimalizace - zrychlení výroby a omezení plýtvání.

Druhá vlna použití Kanbanu přišla v roce 2007. Komunita vytvořená pod vedením D. J. Anderson, J. Benson, C. Ladas a dalších ukázala, že Kanban lze úspěšně použít také v obsasti služeb založených na duševní práci.