Kompetence

Rozdělení z hlediska toho, mají-li zaměstnanci dostatečný přehled k samostatnému plnění zadaných úkolů.

Poznámka: Toto rozdělení je jen myšlenkový náčrt. Rozdělení není úplné a dokonce ani nemusí být správné.

Obsah

Závislost

Očekává se, že lidé dělají to, co se jim řekne. Zadávání úkolů funguje “push” způsobem.

Samostatnost

Očekává se, že si zaměstnanci sami berou další úkoly k dosažení předem dohodnutého cíle. Zadávání úkolů funguje “pull” způsobem.

Skupinová kompetence

Lidé nefungují samostatně sami o sobě, ale jsou součástí skupiny, která se sama řídí i organizuje. Zadávání úkolů skupině může fungovat “pull” i “push” způsobem.