Agilní hodnoty

Pokud by jste měli udělat nějaké rozhodnutí za větší skupinu lidí, jak víte, že vaše rozhodnutí bude v jejich zájmu? V krajním případě by mohlo vaše rozhodnutí ovlivňovat nejen vaši firmu, ale celou Českou Republiku - kandidujete například do vlády. Co napíšete do svého volebního programu?

Hodnoty spojují skupinu

Ze zkušenosti víme, že fráze jako “zvýšení bezpečnosti ve městech” mají na kandidátkách šanci na úspěch. Proč? Protože lidé mají rádi bezpečí (alespoň drtivá většina).

“Potřeba bezpečí” je tedy jednou z hodnot, kterou většina lidí sdílí. Na základě znalosti této hodnoty můžeme udělat rozhodnutí, že učiníme města ještě bezpečnější. Budeme tak jednat v zájmu lidí.

Ve firmě se důležitost hodnot projevuje podobně. Známe-li hodnoty lidí zaměstnanců společnosti, můžeme rozhodovat v jejich zájmu. Existence společných hodnot zlepšuje možnosti organizace. V některých případech mohou hodnoty sloužit i jako jakési “morální zásady”.

Je důležité, aby hodnoty vznikaly způsobem “zdola nahoru”, tj. od nejnižších zaměstnanců probublaly nahoru k vedení. Jsou-li hodnoty diktovány vedením (jako do dělá většina firem), zaměstnanci je spíše nepřijmou za své a takovéto “hodnoty” rozhodně neplní funkci propojování lidí.

Agilní hodnoty

Agilní manifest mluví o čtyřech hodnotách vývoje software. Komunikace a důvěra jsou z mého pohledu stavebním kamenem jakéhokoliv současného způsobu řízení (agilní metodiky, Management 3.0 nebo cokoliv jiného). Agilní metodiky mluví o samoorganizovaných týmech a postmoderní management klade důraz na to, aby lidé viděli smysl ve své práci.

Jako kouč se snažím držet těchto třech hodnot a podporovat je:

  • tým je samoorganizovaný,
  • lidé vidí smysl ve své práci,
  • otevřená komunikace (no bullshit policy).

Kdybych mohl definovat agilní vývoj, definoval bych ho takto.

Přizpůsobený Scrum

Lidé si Scrum velmi rádi přizpůsobují, i když mu nerozumí. Samozřejmě, podle konceptu učení Shu-Ha-Ri by jsme měli metodiku modifikovat až po jejím naprostém zvládnutí. Bohužel, většina tým lídrů se do této fáze nikdy nedostane už proto, že s modifikovanou metodikou začínají a vytvořit “čistý Scrum” často ani není možné (například existují překážky na straně zákazníka nebo dodavatele).

“Čistý Scrum” ale není pro všechny. Jeden oblek zkrátka každému nesedne. Jak tedy modifikovat Scrum, aniž bychom mu ublížili?

Využijeme hodnot. Scrum stojí na pěti hodnotách (focus, courage, openness, commitment, respect), ale tyto hodnoty nám příliš nepomohou se změnou samotného frameworku. S využitím výše zmíněných třech hodnot (samoorganizace, smysl v práci, otevřená komunikace) se ale někam dostat můžeme. Před každou změnou procesu nebo rozhodnutím bychom se měli zeptat: nejde tato změna proti některé z našich hodnot?