20 úkolů Agilního kouče

Role Agilního kouče je práce na plný úvazek. Zde je přehled úkolů a zodpovědností agilního kouče (AC), které vnímám jako důležité.

Týmový rozsah

Agilní kouč:

 • podpora členů týmu - AC hájí zájmy členů týmu. AC může pomáhat PO s uspořádáním backlogu.
 • osobní rozvoj členů týmu - Rozvoj komunikace, týmové spolupráce, naslouchání. Rozvoj může probíhat i koučováním.
 • monitoruje situaci v týmu - AC zná svůj tým.
 • facilituje meetingy - AC facilituje meetingy, ale s organizací pomáhá jen, když je potřeba. Daily by si měli organizovat sami vývojáři, grooming by měl organizovat product owner. Obecně se kouč snaží předávat zodpovědnost za organizaci meetingu těm lidem, pro které je meeting přínosný.
 • rozvoj týmové spolupráce - Včetně vylepšování a zefektivňování komunikace v týmu.
 • řešení konfliktů v týmu
 • poskytuje týmu feedback - AC může dávat týmu zpětnou vazbu k věcem, které tým sám nevidí.
 • komunikace toho, co se děje ve firmě, do týmu
 • odstraňování překážek - AC pomáhá týmu s rozhodováním. AC odstraňuje překážky mimo tým a překážky, které si tým sám nemůže v rozumném čase vyřešit sám.
 • pomáhá při vytváření user stories - Pokud něco není jasné, AC se může začít doptávat.
 • facilituje řešení bodů z týmové retrospektivy
 • podporuje samoorganizaci týmu - Někdy dokonce může nechat tým selhat.

Firemní rozsah

Agilní kouč:

 • vysvětluje způsob Agilního myšlení
 • change agent - Přichází s nápady, vyhledává nedostatky, překážky, navrhuje zlepšování procesů.
 • komunikace - Propojuje ty “správné” lidi ve firmě. Ví, za kým zajít, pokud je něco potřeba.
 • sdílení zkušeností - Sdílet zkušenosti by měla každá role (vývojáři, projekťáci, …) v rámci své profese.
 • účastní se pohovorů - Účastní se alespoň druhých kol pohovorů a dává zpětnou vazbu na uchazeče.
 • onboarding - AC dává zpětnou vazbu na uchazeče po skončení zkušební doby.
 • exit interview - AC je schopen zjistit skutečné důvody odchodu zaměstnance, protože ostatní zaměstnanci by měli AC plně důvěřovat.
 • zlepšuje prostředí firmy - knihovnička, nábytek, květiny

Děláte všechny tyto věci? Pak musíte být velmi unaveni.

We believe the Scrum Master is a full-time position for one person on one Scrum team.

— ScrumMaster manifesto

Role Agilního kouče je práce na plný úvazek. Říká se, že maximální počet týmů, které může agilní kouč efektivně vést, jsou dva. Agilních koučů můžeme rozlišit několik typů.